Alles over de auto-industrie in 2020

Auto

RAI Vereniging en BOVAG voorspelden eind 2019 een verkoopaantal van maar liefst 425.000 nieuwe auto’s voor 2020. Een stijging van het aantal EV’s werd opgenomen in de prognose, waarbij meer dan 10% van de nieuw-verkochte auto’s een elektrische auto zou zijn. Het mag geen verrassing heten dat het jaar 2020 een jaar geweest is waarin alle prognoses, voornemens en voorspellingen het raam uit konden. Hoe is het gegaan binnen de auto-industrie in 2020?

De voorspellingen versus de realiteit

Als er één jaar is waarin de prognoses en de realiteit zo ongeveer haaks op elkaar zouden komen staan, dan is het 2020. De auto-industrie zou een flinke boost krijgen, waarbij de elektrische auto alle verkooprecords zou verbreken. Dat is niet helemaal waarheid geworden. Sterker nog, de verkoopcijfers gingen massaal in het rood. Dat begon overigens al op een vroeg moment, en daar zijn twee verklaringen voor. De uitbraak in Wuhan betekende dat de productie van auto’s moeilijker werd. Veel onderdelen worden gefabriceerd in China, waarbij gebruik gemaakt wordt van een on-demand keten. Geen enorme “ijzeren” voorraden dus, maar productie wanneer er vraag is naar bepaalde onderdelen. Als de vraag toeneemt en de fabrieken zijn gesloten, kunnen autoproducenten niet verder met hun productie. De andere reden is de economische onzekerheid waardoor luxere aankopen uitgesteld worden. De vraag naar auto’s nam daarmee al op een vroeg moment af in Europa.

Wat hieraan toegevoegd moet worden, is dat de economische neerwaartse trend niet begonnen is in maart of april met de coronapandemie voor de deur. Dit begon al eerder; al in januari 2020 liet de economie een dip zien en vielen de autoverkopen tegen.

Hoe zit het nou eigenlijk met de concrete cijfers? Die hebben we en ze zien er niet goed uit.

Concrete cijfers voor de autoverkopen in 2020 in Europa

Vergelijking van het aantal verkochte auto's in Europa in 2019 en 2020

Al in het eerste kwartaal van 2020 kunnen we zien wat de invloed was van de matige economische situatie plus de coronamaatregelen. En dat heeft vooral betrekking op de maand maart, normaal gesproken de beste maand voor de autodealers. Waar er in maart 2019 bijna 1.8 miljoen auto’s verkocht werden in Europa, was dit slechts 870.300 in 2020. Dat is ruim minder dan de helft. Voor het eerste kwartaal betekende dit een afname van maar liefst 25%; er werden iets meer dan 3 miljoen nieuwe auto’s geregistreerd in de eerste drie maanden van afgelopen jaar.

April is de nekslag geweest voor veel bedrijven in de auto-industrie. Een terugval van 55% in maart was heftig, maar er was hoop op verbetering. Die kwam niet in april. De cijfers kelderden met maar liefst 76% ten opzichte van april 2019. En het noodweer zou nog even aanhouden. In mei 2020 nog altijd 52% lager, in juni klokten we een minus 22% om in juli op -6% te landen. Augustus 2020 was opnieuw een aderlating met een minus 19%. Pas in september 2020 werden de cijfers voor het eerst positief; 3% meer autoverkopen dan in september 2019. In het vierde kwartaal doken de cijfers weer het rood in. Veel dealers moesten de deuren nog altijd gesloten houden en ook veel consumenten zagen hun inkomen opdrogen.

Hoe verliep dit allemaal in Nederland?

Vergelijking van het aantal verkochte auto's in Nederland in 2019 en 2020

RAI Vereniging en BOVAG voorspelden 425.000 autoverkopen voor 2020, met een marktaandeel van 10% voor de elektrische auto in deze cijfers. Een van de cijfers is nooit gehaald, de ander is zwaar overschreden. In 2020 werden in Nederland 356.000 nieuwe auto’s geregistreerd, wat een afname is van maar liefst 20%. Het aandeel voor de elektrische auto werd daarentegen geen 10%, maar steeg door naar maar liefst 20%.

De afname van 20% voor het aantal verkochte auto’s is niet uitsluitend te wijten aan de coronamaatregelen. Dat zou ‘te makkelijk’ zijn. Een van de redenen voor de fikse daling, vooral in het eerste kwartaal van 2020, zijn de verkoopcijfers in december 2019. Veel particuliere en zakelijke rijders hebben aan het einde van 2019 een nieuwe auto aangeschaft om nog gebruik te kunnen maken van de fiscale voordelen. Ook hebben veel autofabrikanten juist in die maand de milieuvriendelijke modellen in de aanbieding gegooid om te kunnen voldoen aan de uitstoot doelstellingen.

In december was er eveneens een duidelijke interesse in de volledig elektrische auto. Voor de modellen die vóór 1 januari 2020 gekocht zijn, geldt namelijk een bijtelling van 8 procent over de eerste € 45.000. Voor de modellen die na deze datum gekocht zijn, geldt een percentage van 12%. Bijna 75% van alle verkochte auto’s in Nederland in de maand december viel daarmee in de categorie van de elektrische auto.

Top 10 meest verkochte automodellen in 2020 in Nederland

De voorspelling van RAI Vereniging en BOVAG is dat het aantal verkochte auto’s in Nederland de 400.000 gaat halen in 2021. Daar is lang niet iedereen het mee eens. Veel
van de redenen voor de teruglopende autoverkopen in 2020 gelden namelijk ook dit jaar nog
steeds:

  • Er wordt minder gereden (geen vakanties, minder woon-werkverkeer door thuiswerken).
  • Lockdown zorgt voor een lager gemiddeld aantal kilometers.
  • De productie van auto’s zelf is beperkt (beperkte capaciteit, coronamaatregelen).
  • De consument investeert minder in economisch onzekere tijden.
  • Dealers moeten (regionaal of landelijk) de deuren gesloten houden en mogen de showroom niet gebruiken.

Investeringen in en de ontwikkeling van de elektrische en zelfrijdende auto

Het meest opvallende in Europa was Volkswagen met de aankondiging medio 2020 dat ze maar liefst 73 miljard in elektrische auto’s gaan investeren. De belangrijkste investeringen worden gedaan om meer (betaalbare) modellen op de markt te zetten, de kennis en mogelijkheden te verbreden en efficiëntere systemen te ontwikkelen om zo het elektrisch rijden meer in de spotlichten te krijgen.

En de zelfrijdende auto? Amazon nam onder andere Zoox over en lijkt daarmee in te gaan zetten op de zelfrijdende taxi. Ook sloegen Waymo en Volvo de handen ineen; Volvo maakt de auto’s en het zusterbedrijf van Google ontwikkelt de software. Ook hier gaat het om zelfrijdende taxi’s. Verder was het vooral stil rondom autonoom rijden. Uber heeft zelfs de complete afdeling gesloten die werkte aan de ontwikkeling van de zelfrijdende auto: te duur, te lastig en verlies in het geloof dat dit op korte termijn een haalbare kaart is die zichzelf terugbetaalt.

Tot slot

Het kan aannemelijk lijken dat de technologische ontwikkelingen tot stilstand komen. Tegenvallende verkoopcijfers, minder geld te besteden, minder volk op de vloer. Toch is het tegendeel waar en eigenlijk is dat heel erg logisch. Het jaar 2020 is een eyeopener geworden voor auto-industrie én consument. Ook bij de autofabrikanten ging men terug naar de tekentafel, zoals altijd het geval is op het moment van een crisis. Bestaande plannen werden op de schop genomen, er werd gekeken naar nieuwe technologieën en oplossingen voor de bestaande uitdagingen. Dat schept een toekomstperspectief dat veel rooskleuriger is. Wellicht niet direct voor 2021. Het jaar 2020 was een rampjaar voor de auto-industrie, de consument en de economie, maar het is tevens het jaar geweest waarin veel mensen besloten hebben dat het anders moet. Nu is het een kwestie van een nieuwe route uitstippelen, iets waar de auto-industrie al maanden mee bezig is.

Bekijk het volledige artikel hier.

Alles over de auto-industrie in 2020
Schuiven naar boven