Autonieuws

Microplastic, fijnstof en autobanden

Microplastic, fijnstof en autobanden

Alle autobanden slijten als je er mee rijdt. Slijtage aan autobanden is belangrijk voor de veiligheid, het brandstofverbruik en het geluidsniveau van je banden. Bij de APK keuring wordt de profieldiepte gemeten en op het bandenlabel kun je aflezen hoe milieuvriendelijk een band is.

De uitstoot van fijnstof is een veelbesproken onderwerp. Door accelereren, remmen en sturen ontstaat slijtage aan het wegdek, de banden en de remmen. Door deze slijtage komen microplastics en fijnstof in het milieu terecht komen. Maar hoe schadelijk is deze vervuiling en in hoeverre zijn autobanden hiervoor verantwoordelijk?

Microplastics

Microplastics zijn kleine deeltjes plastic tussen de 1 en 5 mm groot. Volgens het RIVM worden microplastics als ingrediënten in producten gebruikt, ontstaan ze door het uiteenvallen van zwerfafval en tijdens de productie en het gebruik van kunststof producten.

In Nederland komt elk jaar zo’n 17.300 ton aan microplastic vrij uit autobanden (autobandenslijtstof) volgens het RIVM. Dit is dus een goede kilogram per Nederlander. Microplastic uit bandenslijtstof is niet het gevaarlijkste microplastic. De deeltjes zijn groter dan 10 µm en daarmee valt het niet onder fijnstof.

Microplastic versus fijnstof

Fijnstof

Fijnstof bestaat uit microscopisch kleine deeltjes of druppeltjes in de lucht zoals stof, vuil, roet of rook. De meeste fijnstof wordt veroorzaakt door complexe chemische reacties in energiecentrales, uitstoot van industrieën, uitlaatgassen en door het gebruik van auto’s. Hierbij kun je denken aan fijnstof zoals zwaveldioxide en stikstofoxiden.

Het kleinste en meest gevaarlijke fijnstof is 2,5 µm tot 1 µm groot en kan problemen aan de longen en het hart veroorzaken. Zo is astma van 1 op de 5 kinderen in Nederland gerelateerd aan luchtvervuiling door het verkeer.

Hoe gevaarlijk is fijnstof?

Gelukkig is 1990 tot 2015 de uitstoot van fijnstof met 60% verminderd, terwijl het verkeer op de wegen alleen maar is toegenomen.

Fijnstof in relatie tot autobanden

Fijnstof en autorijden

De bijdrage van slijtage door wegverkeer aan de totale PM10 fijnstof-emissies in Nederland is circa 10%, waarvan naar schatting 45% wordt veroorzaakt door slijtage aan het wegdek, 35% door bandenslijtage en 20% door remslijtage.

In 2017 werd er in Nederland 40.700 ton fijnstof uitgestoten, waarvan 10% afkomstig was van niet-uitlaatemissies. Aangezien 35% hiervan door autobanden wordt veroorzaakt betekent dit dus 3,5% van 40.700 ton, ofwel 1.420 ton aan fijnstof.

Veel besproken Engels onderzoek naar bandenslijtage en microplastic

Onderzoek Emissions Analytics

Een onderzoek van het Engelse onderzoeksteam Emissions Analytics haalde recentelijk het nieuws met het onderzoeksresultaat dat vervuiling door bandenslijtage 1.000 keer erger is dan de uitlaatemissies van een auto.

Volgens de publicatie veroorzaakten de banden van de testauto tot 5.8 g vervuiling per afgelegde kilometer. De Nederlander rijdt gemiddeld 13.000 km per jaar, dus volgens het onderzoek kunnen we zou dat leiden tot 75,4 kg bandenslijtstof per jaar. Dat is maar liefst 75 keer zoveel als het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft berekend. Ook zou volgens het onderzoek 1 band 58 kg aan vervuiling opleveren, dit is 5x zoveel als het gewicht van de zwaarste autoband. Dit roept op zijn minst vraagtekens op over de juistheid van het onderzoek.

Dat autobanden 1000x vervuilender zijn dan de uitlaatgassen van de auto klopt dus niet. Er komt wel microplastic en fijnstof vrij door slijtage aan de banden tijdens het gebruik van de auto. Gelukkig kan dit beperkt worden!

Waardoor slijten banden sneller en produceren ze meer fijnstof?

Uitstoot slijtstof van autobanden verminderen

Een onjuiste bandenspanning, niet of te weinig rouleren van je banden, een onjuiste wieluitlijning en een versleten vering zijn allemaal oorzaken van onnodige bandenslijtage. Volgens de ANBW rijdt 60% van de auto’s met een verkeerde bandenspanning. Bij een te lage bandenspanning slijt de band slijt oneven. Met een te hoge bandenspanning slijt de band meer in het midden.

Bij voorwielaangedreven auto’s slijten de voorbanden harder dan de achterbanden. Wissel je banden daarom elke 10.000 tot 12.000 kilometer om voor nieuwe. Een incorrecte wieluitlijning is de grootste veroorzaker van voortijdige bandenslijtage. Een onjuiste uitlijning zorgt dat de binnenkant van de band zeer snel verslijt terwijl de buitenkant bijna nieuw blijft. Tenslotte is de kwaliteit van de autobanden van invloed. Met goedkope banden rijd je 20-25% minder kilometers doordat ze harder slijten. Dit veroorzaakt meer fijnstof.

Elektrische auto: een zwaargewicht

Elektrische auto’s zijn zwaarder, maar hebben een meer evenwichtige gewichtsverdeling dan brandstofauto’s. Banden slijten hierdoor gelijkmatiger af. Door regeneratief remmen produceren de remmen bovendien minder fijnstof. Het hogere gewicht van de elektrische auto vereist dat ze banden met sterkere zijwanden hebben. Worden er geen speciale banden gebruikt dan kunnen de banden maar liefst 30% sneller slijten.

De inzet van bandenfabrikanten op de elektrische auto

De grootste bandenfabrikanten zijn al tijden bezig met het ontwikkelen van autobanden voor de elektrische auto. Ze richten zich hierbij op minder rolweerstand en stillere banden. Dit zorgt ervoor dat de elektrische auto steeds minder fijnstof produceert tijdens het rijden.

Tot slot

Er wordt op dit moment nog veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen autobanden en fijnstof. Investeren in premium banden is niet alleen belangrijk voor comfort, maar ook voor de luchtkwaliteit. Door de banden op de juiste spanning te houden, ze tijdig om te wisselen en ze goed uit te lijnen, plus het hanteren van een rustige rijstijl, kun je jouw fijnstofuitstoot tot een minimum beperken.

Voor het volledige onderzoek naar fijnstof en autobanden klik hier.

Hoeveel dragen auto’s bij aan de fijnstof vervuiling?

Hoeveel dragen auto’s bij aan de fijnstof vervuiling?

Je ziet het elke keer als je koud start uit je uitlaatpijp dampen, dus het valt niet te ontkennen dat voertuigen een grote bijdrage leveren aan luchtvervuiling. Luchtverontreiniging is een verzamelnaam van alle kunstmatige stoffen in de lucht, of overmatige hoeveelheden van bepaalde onzuiverheden die niet schadelijk zijn in kleine hoeveelheden.

Wanneer auto’s benzine verbranden, stoten ze verontreinigende stoffen uit, maar sommige stoffen zijn vervuilend op één bepaalde locatie, maar niet op een andere. Bijvoorbeeld de chemische reactie van koolwaterstoffen en koolstof monoxides met stikstofoxiden (NOx) in zonlicht produceert ozon. Hoog in de stratosfeer beschermt ozon ons tegen de ultraviolette stralen van de zon, terwijl ozon in de lagere troposfeer smog veroorzaakt en schadelijk is.

Vervuiling door auto’s

Er zijn meerdere verontreinigende stoffen die afkomstig zijn van auto’s, zoals koolwaterstoffen (een giftige verbinding van waterstof en koolstof) en koolstofmonoxide. Maar beruchter zijn de stikstofoxiden (NOx) die gevormd worden door de reactie van stikstof met zuurstof bij de verbranding van brandstof. Ook stoten auto’s veel fijnstof uit.

Veel soorten vervuiling hebben een oplossing. Zo kan de vervuilende CO² die bij verbranding vrijkomt door planten omgezet worden in koolhydraten waarbij zuurstof vrijkomt. Een hectare bamboe bijvoorbeeld neemt 62 ton CO² per jaar op, terwijl een hectare jong bos niet verder komt dan 15 ton. Dit verklaart ook het ontbreken van vervuiling in het prachtige China, zo verklaart China ieder jaar opnieuw aan de rest van de wereld op klimaatconferenties.

Ook voor de dieselmotor, die verantwoordelijk werd gehouden voor het leeuwendeel van de uitstoot van stikstofoxiden in verstedelijkte gebieden, zijn er flinke verbeteringen. De nieuwste generatie dieselmotoren voor personenauto’s (motoren die aan de Euro 6d temp-norm voldoen) zijn uitgerust met het AdBlue-systeem, een toevoeging dat via een gescheiden cilinder direct in de dieselmotor komt en de uitstoot van NOx elimineert.

Voor vrachtverkeer bestaat dit al enkele jaren; denk hieraan als je een vrachtwagen over de weg ziet kruipen. Waarschijnlijk is de vrachtwagen door zijn AdBlue heen waardoor de vrachtwagen in “veilige modus” gaat. Maar echt schadelijk zijn de fijnstofdeeltjes, en dat zijn niet alleen de stikstofoxiden van dieselauto’s.

Fijnstof

Fijnstof is een verzamelnaam voor de allerkleinste deeltjes vervuiling. Dit zijn deeltjes of druppeltjes in de atmosfeer zoals stof, vuil, roet of rook. Fijnstof kan groot genoeg zijn om met het blote oog te zien, maar het schadelijkste voor de gezondheid zijn deeltjes die zo klein zijn dat ze alleen met een elektronenmicroscoop kunnen worden gedetecteerd. Er is fijnstof dat rechtstreeks wordt uitgestoten, zoals door bouwplaatsen, onverharde wegen, velden, schoorstenen of branden, maar de meeste fijnstof wordt veroorzaakt door complexe chemische reacties in energiecentrales, industrieën, auto’s of zelfs je fornuis.

Fijnstof varieert in omvang van 10 micrometer (10 µm) tot 1 micrometer(een menselijke haar heeft een diameter van ongeveer 70 micrometer). Hoe kleiner een deeltje fijnstof, hoe dieper het in de longen en daarmee het lichaam kan doordringen en hoe meer gezondheidsproblemen het kan veroorzaken.

Het gaat dan om fijnstof dat niet met het blote oog te zien is en slechts 2,5 µm tot 1 µm in afmeting is. Deze deeltjes veroorzaken problemen aan de longen en het hart zoals onregelmatige hartslag of een hartaanval, astma, verminderde longfunctie en andere ademhalingsproblemen. Nederland behoort samen met België tot de wereldtop in aantallen astmagevallen en onderzoek toont aan dat astma van één op de vijf kinderen in Nederland gerelateerd is aan luchtvervuiling door het verkeer.

In Nederland is astma dan ook de meest voorkomende chronische ziekte onder kinderen met maar liefst 100.000 patiënten onder de 15 jaar. Jaarlijks overlijden 11.000 mensen in Nederland aan de gevolgen van luchtverontreiniging en onze gemiddelde levensduur wordt hierdoor met negen maanden verkort. We betalen dus een hoge prijs voor fijnstofvervuiling, maar in hoeverre zijn auto’s hiervoor verantwoordelijk?

Auto’s en fijnstof

Het wegverkeer draagt aanzienlijk bij aan fijnstof in de lucht. Fijnstof wordt dus uitgedrukt als deeltjes kleiner dan 10 µm (van PM10 t/m PM2,5). De uitstoot van fijnstof in de lucht door het wegvervoer vertoont een dalende trend: de emissie van stikstofoxiden daalde van 333.400 ton (47% van totaal) in 1990 tot 129.500 ton (38%) in 2018 en die van fijnstof (PM10 – PM2,5) daalde van 43.800 ton (33%) in 1990 tot 9.300 ton (22%) in 2018. Maar fijnstof wordt niet alleen veroorzaakt door verbranding. Van de fijnstof (PM10) emissies in Nederland wordt ongeveer 10% veroorzaakt door slijtage aan auto-onderdelen. Dit wordt onderverdeeld naar banden (35%), remmen (20%) en het wegdek (45%).

En hoe zit het dan met de nieuwkomer, de elektrische auto? TNO heeft onderzocht dat elektrische auto’s door regeneratief te remmen 25% minder fijnstof uitstoten als gevolg aan slijtage aan de remmen in vergelijking met een benzineauto. Bij de banden ligt dit anders, immers, een elektrische auto is veel zwaarder en heeft een hogere koppel. Normale banden kunnen maar liefst 30% sneller slijten. Maar de nieuwste modellen hebben een meer gebalanceerde gewichtsverdeling en gespecialiseerde autobanden waardoor er op dit moment nog geen definitieve gegevens zijn.

Minder vervuiling in Nederland tijdens de quarantaine?

En met de quarantaine hebben we natuurlijk pure Alpenlucht in Nederland! Volgens het KNMI wel, die zagen in satellietdata een reductie van 20 tot 60% van schadelijke stoffen zoals koolstofdioxide en stikstofdioxide. Maar omdat deze metingen de gehele hogere luchtlaag boven Nederland betreft lijkt dit wat aan de hoge kant, een meer nauwkeurige schatting op “grondniveau” van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu spreekt over 10-20% minder vervuiling. Zou dit dan de gehele fijnstofvervuiling door auto’s betreffen? Die tellen immers voor ongeveer 22% van het totaal, en er zijn haast geen auto’s meer op de weg, toch? Uit de onderstaande grafiek voor fijnstof, centrum van Utrecht, kun je wellicht zo’n lichte daling afleiden. Willekeurige steekproeven tonen een gelijk beeld voor heel Nederland: een mogelijke kleine daling. Kwantitatieve data worden uiteraard pas betrouwbaar bij grotere datasets.

Tot slot

Samenvattend kunnen we dus zien dat de fijnstofemissie door auto’s de afgelopen jaren sterk gedaald is, zowel in absolute nummers als relatief. En met een elektrische auto is er geen emissie aan de uitlaat, en de fijnstof uitstoot door slijtage lijkt zich op dit moment te neutraliseren tussen méér slijtage aan de banden en minder slijtage aan de remmen. Een veilige voorspelling is dat de combinatie van gespecialiseerde hightech banden en een afnemend gewicht van de tractiebatterij de elektrische auto haast vrij zal maken van fijnstofemissie. Of we moeten allemaal overschakelen op een auto die door zonne-energie wordt aangedreven als de Lightyear One, met een elektrische auto zonder kosten per kWh wordt het immers wel heel erg aantrekkelijk om even rond te touren…

Exclusieve auto kopen

Exclusieve auto kopen

Bijna iedereen kijkt wel een keer om als er een exclusieve auto langs komt rijden. Of het nou een Ferrari, Lamborghini, of een Aston Martin is maakt niet uit.

Iedereen heeft ook wel eens de gedachte: Ik wil ook een exclusieve auto kopen. Één pijnpunt is echter dat de meeste mensen denken dat ze die niet kunnen betalen. Dit is niet altijd waar. Kijk eens naar 2e hands exclusieve auto’s. 2e hands exclusieve auto’s zijn vaak betaalbaarder terwijl ze nog in goede staat verkeren.

Tips voor het kopen van een exclusieve auto:

 • Neem de tijd. Een exclusieve auto is geen kleine aankoop
 • Koop bij een betrouwbare automakelaar
 • Controleer of de kilometerstand klopt
 • Bekijk om geld te besparen éérst de 2e hands opties
 • Maak een proefrit, het liefst met een koude motor
 • Bekijk goed de status van de onderdelen van de auto
 • Neem een kijkje naar de status onder de auto
 • Zoek naar verneveling op het dak

Waarom een exclusieve auto?

Een exclusieve auto is natuurlijk mooi en rijdt prettig. De meeste mensen werken erg hard om zo’n auto te kunnen kopen. Daarom is het voor vele een soort beloning. In plaats van omkijken als u een exclusieve auto ziet, kijken mensen nu om naar u als u in uw BMW, Jaguar enzovoort langs rijdt.

Een aantal redenen om een exclusieve auto te kopen zijn:

 • Betere specificaties
 • Indruk maken op de medemens
 • Ruime keuze
 • Luxe
 • Eventuele investering

Over dat laatste denkt u misschien, huh?! Een auto wordt toch alleen maar minder waard? Nee, dit is niet altijd het geval. Auto’s die in waarde stijgen zijn meestal schaars en al een tiental jaar oud. Hieronder twéé voorbeelden:

Mercedes SLR AMG
Mercedes SLR AMG

 

Ferrari F355 Berlinetta
Ferrari F355 Berlinetta

Exclusieve auto verkopen

Wilt u uw exclusieve auto verkopen? Dan wilt u dat natuurlijk wel voor een eerlijke prijs. Een voordelige manier om dit te doen is verkopen in consignatie. Dit houdt in dat terwijl de auto veilig thuis voor de deur staat, er een koper wordt gezocht. De auto wordt aangeboden op verschillende platforms die veel bekeken worden. Denk aan Autoscout24 en de eigen website.

Zoekservice

Wanneer u een exclusieve auto wilt kopen maar het type niet kunt vinden, is een zoekopdracht doen aangeraden. Specialisten bieden vaak zoekservice aan. Dit heeft veel voordelen. De bedrijven hebben vaak nationale en internationale partners en contacten waar ze mee samenwerken. Er is dus ook vaak de optie om een exclusieve auto te importeren wanneer die niet in Nederland te vinden is!

Proefrit in een exclusieve auto

Wanneer u interesse heeft in een auto kunt u een proefrit aanvragen. U kunt naar de plaats toe komen waar de eigenaar woont, maar de exclusieve auto waar het om gaat kan ook naar uw huis of werklocatie toe worden gebracht. Test hoe de auto presteert in het echt. Ga een stukje rijden in de stad of in bosweggetjes, om een goed beeld te krijgen van de specialiteiten en kwaliteiten van de auto.

De auto industrie en corona

De auto industrie en corona

Het effect van het coronavirus op de samenleving en de wereldeconomie is enorm. Ook de auto-industrie blijft niet gespaard. Veel autofabrikanten hebben al een tijdelijke sluiting van fabrieken aangekondigd vanwege een dalende vraag naar auto’s, een gebrek aan auto onderdelen en door overheidsmaatregelen zoals de lockdowns. Sommige fabrikanten hebben zelfs te maken met corona-infecties onder hun werknemers en verplichte quarantaines.

Ook in Nederland zijn de gevolgen van de corona-crisis zichtbaar. Geschat wordt dat na een complete lockdown van 14 dagen er inmiddels 13.500 werknemers naar huis zijn gestuurd. Door het sluiten van fabrieken als VDL Nedcar in Born en de DAF truckfabriek in Eindhoven wordt het productieverlies tot nu toe geschat op 16.511 motorvoertuigen.

Kijken we op Europees niveau dan zijn de cijfers nog indrukwekkender. Van tenminste 1,1 miljoen Europeanen die werkzaam zijn in de auto industrie staat hun baan op de tocht door fabriekssluitingen als gevolg van de huidige crisis. Dat is bijna de helft van de circa 2,6 miljoen banen in de autofabrieken van de EU. Kijken we ook naar het aantal banen in de toeleveringsketen, met daarin de autodealers en leveranciers van o.a. autobanden en auto onderdelen, dan zijn de gevolgen nog groter, want dan praten we over 14 miljoen medewerkers. Niet voor niets wordt dit nu al de zwaarste crisis genoemd waar de auto industrie ooit mee te maken heeft gehad.

 

De corona pandemie heeft grote gevolgen voor de automarkt

Door de coronacrisis is de markt voor nieuwe auto’s volledig ingestort. Zo moest Volkswagen de fabrieken sluiten omdat ze te maken kreeg met 25% minder vraag naar nieuwe auto’s en corona-besmettingen onder het personeel.

Naast Volkswagen moeten ook andere autofabrikanten zoals Ferrari, Fiat, Toyota, BMW en PSA de fabrieken voorlopig gesloten houden, omdat de verkopen tegenvallen of omdat het niet meer verantwoord is om de fabriek open te houden.

De gevolgen op de tweedehands automarkt zijn minder groot. Er worden nog steeds gebruikte auto’s verkocht, hoewel er in maart bijna 14% minder occasions werden verkocht dan in maart 2019. In vergelijking met de afnemende vraag van 25% waar o.a. Volkswagen mee te maken heeft, valt dit nog redelijk mee. Bij gebrek aan nieuwe auto’s zullen sommige mensen noodgedwongen moeten kiezen voor een occasion die nog wel bij de dealer op voorraad is.

 

Creatieve oplossingen

Om toch de nieuwe modellen te kunnen promoten, komen autofabrikanten met creatieve oplossingen. Omdat de Autosalon van Genève dit jaar niet door kan gaan, komt Volkswagen met een virtuele autoshow, waar je nieuwe modellen kunt bekijken in een virtuele wereld. Volvo Trucks heeft zijn reclamecampagnes aangepast en zet chauffeurs in Volvo-trucks nu als helden neer tijdens reclamespotjes. Een andere fabrikant die creatief omgaat met de coronacrisis is Toyota, die een bezorgdienst voor het Rode Kruis opstartte. Hiermee kunnen gedoneerde hulpgoederen naar het Rode Kruis vervoerd worden. Een mooi initiatief in deze crisistijd.

 

Financiële steun van de overheid en de EU

Het is namelijk wel echt crisis. Autofabrieken die moeten sluiten en hun personeel naar huis moeten sturen, lopen veel inkomsten mis. Daarom heeft de Nederlandse overheid met ingang van 6 april 2020 steunmaatregelen aangekondigd voor bedrijven die de komende tijd tenminste 20 procent omzetverlies lijden door de coronacrisis. Deze bedrijven kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Om te voorkomen dat er banen en bedrijven verloren gaan, wil de overheid maximaal 90 procent van de loonkosten van bedrijven overnemen. Een deel van de autobedrijven kan ter overbrugging een beroep doen op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. In Nederland kunnen werknemers van Scania, DAF en VDL gebruik maken van deze regeling.

Het is de bedoeling dat door het nemen van deze maatregelen de auto-industrie ondersteund wordt, waardoor voorkomen wordt dat bedrijven voorgoed hun deuren moeten sluiten. Dit zou namelijk een enorme impact kunnen hebben op de werkgelegenheid in de automotive sector en er mede voor kunnen zorgen dat er een economische crisis ontstaat. Iedereen hoopt natuurlijk dat als deze coronacrisis voorbij is, de bedrijven gewoon weer op kunnen starten en dat iedereen weer gewoon aan het werk kan gaan.

 

De Europese autoproductie krimpt dit jaar

Als alles straks weer achter de rug is en de epidemie is gestopt, dan zal het de meeste autofabrikanten niet meer lukken om de verloren productie in te halen. Daardoor zal het aantal verkochte auto’s in 2020 achterblijven ten opzichte van 2019. Geschat wordt dat de productie van nieuwe auto’s dit jaar met ruim 11 procent zal krimpen als gevolg van de corona-crisis. Als je dus een nieuwe auto hebt besteld, dan is het maar de vraag wanneer deze geleverd wordt.

 

Wat lichtpuntjes tijdens deze crisis

Is er ook nog wat positiefs te melden naast al dit corona-leed? Toch wel. Zo daalde het aantal auto ongelukken op de weg, wat leidde tot 20% minder schademeldingen. Veel mensen werken thuis en gaan dus niet de weg op, waardoor er minder ongelukken gebeuren. De afname van het verkeer op de weg heeft nog andere positieve effecten. Het aantal files nam af en de luchtkwaliteit is aanzienlijk verbeterd. Zo kwam er de laatste weken zo’n 12% minder stikstof en 20% minder fijnstof in de lucht dan voorheen. Dit komt vooral door de afname van het wegverkeer en vermindering van het aantal vluchten vanaf de vliegvelden.

Omdat veel auto’s nu nauwelijks of niet rijden, slijten autobanden minder hard. Het is overigens wel slim om je bandenspanning te blijven controleren, ook al rijd je weinig met je auto. Lang stilstaan kan leiden tot “vierkante banden”, waarbij de autobanden plat worden en uiteindelijk vervangen moeten worden.

Dat de corona-crisis een impact heeft op de auto-industrie, dat mag duidelijk zijn. Niemand weet hoe lang dit nog gaat duren. Hoe sneller de crisis voorbij gaat, hoe beter de auto industrie in staat zal zijn om er uiteindelijk weer bovenop te komen.

Ontwikkelingen van elektrisch rijden in België (2019)

Ontwikkelingen van elektrisch rijden in België (2019)

Elektrisch rijden zit in ons land flink in de lift. Maar hoe zit het met elektrisch rijden in België? Is de elektrische auto daar net zo populair aan het worden als bij ons? Of wil het daar nog niet zo lukken met de duurzame mobiliteit? We doken in de feiten en cijfers van het afgelopen jaar om zo een beeld te schetsen van de stand van zaken in België.

 

Infographic elektrisch rijden België
Bron: Oponeo

 

Hoeveel elektrische auto’s worden er nou eigenlijk verkocht in België?

In 2011 begon de verkoop van elektrische auto’s in België een beetje op gang te komen. In dat jaar werden er 300 EV’s verkocht. In 2019 was dat aantal gestegen tot meer dan 19.000 exemplaren, dus ruim 60x zo veel. De meeste elektrische auto’s zijn in bezit van bedrijven, gevolgd door particulieren en leasebedrijven.

Hoe groen is de energie die in België gebruikt wordt?

Een EV is pas echt groen als deze wordt opgeladen met groene stroom. Het aandeel groene stroom is in België op dit moment nog maar 20%, de rest komt van kernenergie en andere niet-duurzame bronnen. Ter vergelijking: in Nederland is het aandeel van groene stroom in het totale elektriciteitsverbruik zo’n 15%, plus 6,6% energie uit hernieuwbare bronnen. Samen zo’n 21%. Beide landen zijn dus redelijk vergelijkbaar. Er wordt wel verwacht dat het aandeel hernieuwbare energie in België de toekomst groter wordt.

Hoe staat het met de laadpalen in België en waar staan ze?

Het wil nog niet zo heel erg vlotten met het aantal laadpalen in België. In Oost-Vlaanderen staan zo’n 580 laadpalen, gevolgd door Brussel met 500 laadpalen. In West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg kun je nog redelijk makkelijk een laadpaal vinden, maar daarbuiten moet je goed zoeken. Hier is nog flink wat werk aan de winkel.

Hoe groen is de elektrische auto ten opzichte van de verbrandingsmotor?

Bij de productie van een elektrische auto wordt meer CO2 uitgestoten, vooral vanwege de accu’s die gebruikt worden in de EV. Maar deze ‘achterstand’ is na 2 jaar volledig weggewerkt als de auto wordt opgeladen met grijze stroom. In dat geval is de EV beter voor het milieu dan de auto met een verbrandingsmotor. En als er alleen met groene stroom geladen wordt? Dan is die periode nog maar 1 tot 1,5 jaar. Fabrikanten werken hard aan methodes om de CO2-uitstoot tijdens de productie omlaag te brengen, waardoor de EV nog groener wordt in vergelijking met auto’s die rijden met verbrandingsmotoren.

Hybride versus elektrisch rijden in België

In België kopen mensen steeds minder dieselauto’s. In plaats daarvan koopt men een benzineauto of een hybride. De EV is wat minder populair. Door subsidieregelingen en ene gebrek aan laadpalen was de hybride langere tijd populair in België. Maar de benzineauto blijft verreweg de populairste auto.

Van alle auto’s was in 2019 echter nog geen half procent volledig elektrisch (15.000 auto’s). Hybride wagens hebben daarentegen de overhand met meer dan 110.000 exemplaren. Voorlopig verdwijnt de hybride niet volledig uit het Belgische straatbeeld. Wat hierbij helpt, is dat de Belgische overheid besloten heeft om bepaalde modellen alsnog volledig fiscaal aftrekbaar te maken, waardoor deze perfect in het bedrijfswagenpark passen.

Thuis je elektrische auto opladen in België; een haalbare kaart?

Door het gebrek aan laadpalen lijkt het logisch dat de Belgen hun EV gewoon thuis opladen. Dat kan met een volledig laadstation (meestal rond de € 1000) of met een laadkabel (rond de € 200, afhankelijk van het type lader en de keuze voor de kwaliteit van de laadkabel) die in een wandcontactdoos gestoken wordt.

Thuis laden is overigens wel het groenst, omdat je dan kunt kiezen voor een leverancier van groene stroom. Bij een publieke laadpaal kan de stroom ook uit een niet-duurzame bron komen. Maar als toerist heb je meestal weinig keuze en zul je gewoon bij de publieke laadpaal moeten aanhaken.

Bijvoorbeeld met zonnepanelen

Je EV opladen met zonne-energie is verreweg de groenste optie. Ook in België. Ondanks dat de belastingvoordelen verdwenen zijn, zijn de zonnepanelen met een terugverdientijd van 7 tot 8 jaar (afhankelijk van onder andere het stroomverbruik) een interessante oplossing. De kosten liggen gemiddeld op € 6000 voor de panelen, plus maximaal 1200 euro voor het laadstation aan huis. Vlaanderen heeft verschillende regelingen die de aanschaf van een systeem met zonnepanelen betaalbaar maken.

De toekomst voor België: benzine, hybride of toch volledig elektrisch?

Hybrides blijven zeer populair in België, hoewel de EV aan een opmars is begonnen. Hopelijk stijgt het marktaandeel van de EV van 1% in de komende jaren naar een hoger getal. In 2020 zijn er nog maar een aantal hybrides die kunnen rekenen op volledig fiscaal voordeel, waaronder de BMW 225xe, de BMW 330 e, de Hyundai Ioniq (PHEV) en de Kia Niro (PHEV).

Intussen neemt het aantal betaalbare elektrische modellen toe en weten we steeds meer over EV’s. Belgische ondernemers onderzoeken de mogelijkheden voor EV’s in het bedrijfswagenpark en de extra inkomsten die ze kunnen krijgen door bedrijfslaadpalen publiekelijk open te stellen.

Breekt elektrisch rijden in 2020 echt door in België?

Het is de grote vraag of het elektrisch rijden in 2020 echt door gaat breken in België. Er komen steeds meer zakelijke en publieke laadpalen, meer fiscale voordelen voor de EV en er komen betaalbare elektrische modellen op de markt. De randvoorwaarden worden steeds beter waardoor er in België steeds minder in de weg staat van de aanschaf van een elektrische auto.

Het volledige artikel is hier terug te vinden.