Innovaties binnen de auto-industrie: met EASCY de toekomst in

EASCY

De toekomst van de auto-industrie is samengevat met de term eascy, die we te danken hebben aan PwC, die er een uitvoerig rapport over opstelde. Inmiddels zijn we al een aantal maanden verder en hebben we een betere kijk op de exacte invulling van deze vijf pijlers die de toekomst van de auto’s moet bepalen. Elektrisch, autonoom, shared, connected, en yearly updated klinkt veel belovend, maar wat mogen we nou concreet verwachten?

E: de elektrische auto moet inzetbaar en betaalbaar worden

We hebben nu inmiddels genoeg prototypes gezien die de markt nooit gehaald hebben, omdat het allemaal toch niet uitvoerbaar bleek. Elektrische auto’s vol met de spannendste features worden de toekomst dan ook niet. Willen we massaal aan de EV, dan moeten we er eerst voor zorgen dat iedereen zo’n auto kan betalen. Daarom zien we nu al dat steeds meer autofabrikanten, waaronder Volkswagen en Renault, actief inzetten op het drukken van de prijs.

Daarnaast wordt er kritischer gekeken naar de productie van de elektrische auto’s in de toekomst. Duurzaam heeft niet alleen betrekking op de manier waarop gereden wordt, maar ook op de manier waarop de productie tot stand komt. Alleen op die manier is de auto-industrie klaar voor de toekomst namelijk.

A: autonoom rijden of gaan we richting ADAS?

De volledig autonome auto kunnen we de aankomende 10 jaar wel vergeten. Er zijn te veel factoren die nog niet zo ver zijn. Maar laten we eerlijk blijven: PwC heeft het in het rapport niet uitsluitend over de auto’s die volledig zelf deelnemen aan het verkeer. ADAS is óók een vorm van autonoom rijden. De Advanced Driver Assistance Systems worden daarnaast verplicht gesteld in nieuwe auto’s, waardoor het rapport niets dan de waarheid sprak.

Achterover liggen in de auto tijdens het rijden is toekomstmuziek, maar we kunnen er gerust op rekenen dat de auto steeds meer taken over gaat nemen. Zeker repetitieve taken en standaardsituaties zullen overgenomen worden door de auto zelf.

S: we hebben straks helemaal geen auto meer

Een auto bezitten of rijden in een auto? Het verschil is groot – of toch niet? Hoe vaak staat jouw auto stil? Er zijn weinig bestuurders die meer uren in de auto zitten dan er uren in de dag zitten waarop zij de auto niet gebruiken. Door hierop in te spelen, moet het aantal auto’s enorm teruggeschroefd kunnen worden. Maar hoe ver zijn we daarmee en hoe ziet die toekomst er nog eigenlijk uit?

Car sharing is een begrip geworden in 2010. Een flinke tijd geleden. Maar de ‘shared’ in eascy staat voor iets veel groters. Door een complete hub in te richten met een gedeeld wagenpark – met een on-demand systeem als basis – is dit veel makkelijker in te zetten voor een complete woonwijk, een dorp of straks zelfs een stad. Dus niet een auto delen met je buurman of een auto huren als Japanner, maar een systeem waarbij een wagenpark beschikbaar is voor de mensen die hier toegang tot moeten hebben.

C. Connected – en daar gaat het heel hard

V2X, een complete informatie-grid en zelfs de blockchain wordt hier genoemd. Vreemd is dat niet. Alle toekomstvisioenen die betrekking hebben op de auto over 10 jaar, hebben te maken met meer informatie, meer kennis en betere eigenschappen. Daarvoor is communicatie nodig tussen de weggebruikers, informatiesystemen en realtime informatie die gebruikt kan worden om vanuit daar besluiten te nemen.

Overigens is dit aspect noodzakelijk voor ADAS. De systemen die ons moeten helpen bij het rijden, moeten gevoed worden met data. De hoeveelheid data die hierbij betrokken zal zijn, is echter zo groot dat dit niet of nauwelijks verwerkt kan worden door de traditionele systemen. Daarbij zijn deze opties gevoelig voor hackers. Experts verwachten dat de blockchaintoepassingen hierop het antwoord zullen vormen:

  • Eindeloze hoeveelheden data kunnen opgeslagen worden
  • Altijd bereikbaar door mensen of auto’s die toegang moeten hebben
  • Goedkope opslag van grote hoeveelheden gegevens
  • Mogelijkheid om realtime te versturen

Hier is uiteraard een blockchain 2.0 of 3.0-versie voor nodig. Een simpele keten als Bitcoin voldoet niet aan de eisen. IOTA is daarentegen een blockchain die herhaaldelijk genoemd wordt in dit kader, vooral vanwege de Tangle die in staat is om te presteren op piekmomenten.

Y: ook de auto moet aan de updates straks

Software-updates zijn nu al een harde eis bij de nieuwste auto’s, maar in de toekomst wordt dit nog véél belangrijker. De eerste types met V2X-technologie en soortgelijke software worden binnen een aantal maanden op de markt geplaatst. Deze software is volledig ontwikkeld, maar het is een dynamisch systeem. Er zullen zonder twijfel updates komen, nieuwe software en mogelijkheden en uitbreidingen op de pakketten. Updates worden daarom een vast onderdeel van een garagebezoek.

Maar het gaat vooral om het hele plaatje

De ontwikkelingen in de auto-industrie zijn prima met een samenvattende term als eascy te beschrijven, maar het doet weinig recht aan de enorme lading met technologische innovaties die letterlijk voor de deur staat. Het gaat hierbij vooral om de samenhang tussen de verschillende factoren. Wanneer de eerste innovaties eenmaal actief worden, zullen ook andere technologische aanpassingen in stroomversnelling komen.

Kijken we bijvoorbeeld naar ADAS, dan zien we dat communicatie tussen informatiesystemen en andere auto’s vertaald kan worden naar een realtime navigatiesysteem op de voorruit door middel van een HUD. Dit systeem heeft echter de jaarlijkse updates nodig – en bij voorkeur ook autobanden die informatie kunnen delen en ontvangen, en dat kan weer leiden tot complete slimme snelwegen in

Innovaties binnen de auto-industrie: met EASCY de toekomst in
Schuiven naar boven