Hoe ‘groen’ is het besturen van een elektrische auto?

Tesla P85

De elektrische auto heeft een super groene imago. Maar is het besturen van een elektrische auto echt zo schoon als we denken? Hier is de laatste jaren veel onderzoek over gedaan.

Een elektrische auto produceert minder kooldioxide (CO2)

Door uitvindingen als de katalysator en de deeltjesfilter, worden auto’s steeds schoner de afgelopen jaren. Maar ook de schoonste auto produceert nog steeds kooldioxide (CO2) want dat is altijd het geval tijdens het verbrandingsproces. Koolstofdioxide is niet giftig, maar het draagt bij aan het broeikaseffect en daarmee de opwarming van de aarde.

Een volledig elektrische auto produceert zelf geen koolstofdioxide. Maar dit betekent niet meteen dat een elektrische auto meteen klimaatneutraal is. Het hangt namelijk af van hoe de elektriciteit van de totale energie keten wordt opgewekt. Wind of zonne-energie is beter voor het milieu dan de oude bronnen van energie, zoals kolen- en aardolie centrales.

Als je de CO2 uitstoot wil vergelijken van elektrische en normale auto’s, moet er gekeken worden naar de gehele energieketen. TNO heeft dit onderzocht en ze hebben gekeken naar de toekomstige ontwikkelingen. Volgens dit instituut zal een gemiddelde elektrische auto in 2020 van productie tot en met daadwerkelijke gebruik ongeveer met  35% minder CO2 verbruiken dan een gemiddelde auto met verbrandingsmotor. Zelfs als de elektriciteit wordt geproduceerd in een kolencentrale, verbruikt een elektrische auto 22% minder energie volgens TNO. Wij hadden op het eerst gezicht toch verwacht dat elektrische auto’s veel zuiniger waren.

Elektrische Polestar 2 | Hoe 'groen' is het besturen van een elektrische auto?

Steden schoner dankzij elektrische auto’s

Naast de risico’s voor het klimaat door CO2 uitstoot, is er ook een ander milieuprobleem: vervuiling dat ontstaat door fijnstof (roet) en stikstofoxiden en nitrogenen. De komende jaren worden de eisen steeds strenger voor deze stoffen. Dit omdat in drukke steden steeds meer mensen lichamelijke problemen krijgen door deze stoffen,  Een groot voordeel aan elektrische auto’s is dat zij deze stoffen niet uitstoten. Door elektrische auto’s zou de uitstoot in drukke steden daarom enorm afnemen. Waardoor de gezondheid van mensen in steden een stuk beter word.

Recyclen van elektrische auto’s

Elektrische auto kunnen beter worden gerecycled, omdat er veel meer materiaal opnieuw kan worden gebruikt of kan dienen voor andere doelen. Zo kan de batterij dienen als opslag voor windenergie.

Een ander voordeel van elektrische auto’s is dat ze nauwelijks geluid maken. Waardoor het er minder verkeerslawaai ontstaat op snelwegen en in steden. Hierdoor hoeft er minder geluidswanden worden gebruikt, waardoor er minder geïnvesteerd moet worden door overheid.

Zelfvoorzienend

Een van de grootste voordelen aan elektrisch rijden is dat er de mogelijkheid is je eigen energiebron te gebruiken. Als je in bezit bent van zonnepanelen kan je de opgewekte energie ideaal gebruiken als brandstof voor jou elektrische auto. Waardoor je niet afhankelijk bent van fossiele brandstoffen. Wat op de langere duur enorme voordelen met zich meebrengt. Ook al zijn zonnepanelen op het begin niet winstgevend, Zal dit ongeveer na 5 jaar winstgevend zijn.  

Hoe ‘groen’ is het besturen van een elektrische auto?
Schuiven naar boven